Halvorsen, Audun. 2021. «Pandemirespons Og Global Helse I Norsk Utenrikspolitikk – Og I FNs sikkerhetsråd». Internasjonal Politikk 79 (4):444-49. https://doi.org/10.23865/intpol.v79.3643.