Røttingen, John-Arne, og Kristine Husøy Onarheim. 2021. «Grensekryssende Helsetrusler Og FNs sikkerhetsråd». Internasjonal Politikk 79 (4):450-60. https://doi.org/10.23865/intpol.v79.3651.