Gulbrandsen, Lars H., og Erlend A. T. Hermansen. 2022. «Ever Closer Union? Norges Tilknytning Til EUs Klimaregelverk». Internasjonal Politikk 80 (1):170–183. https://doi.org/10.23865/intpol.v80.3674.