Stankovic, Tatjana, Ole Jacob Sending, og Indra Øverland. 2022. «Norges klimaomdømme På Twitter». Internasjonal Politikk 80 (1):221–235. https://doi.org/10.23865/intpol.v80.3762.