Yennie Lindgren, Wrenn, og Petter Y. Lindgren. 2016. «Kampen Om idémessige Forklaringer På Japansk Sikkerhetspolitikk: Kina I Japans Identitetskonstruksjon». Internasjonal Politikk 74 (3). https://doi.org/10.17585/ip.v74.403.