Nissen, Ada. 2023. «Sikkerhetspolitikkens Primat – Norsk Freds- Og Forsoningspolitikk under Ine Eriksen Søreide». Internasjonal Politikk 81 (1):3–13. https://doi.org/10.23865/intpol.v81.4102.