Christiansen, Flemming Getreuer. 2023. «Grønlands Mineral- Og Olieefterforskningshistorie I Internationalt Politisk Perspektiv». Internasjonal Politikk 81 (1):142–157. https://doi.org/10.23865/intpol.v81.4155.