Fagerberg, Jan. 2023. «Det Globale grønne Skiftet: Mer Evolusjon Enn Revolusjon ». Internasjonal Politikk 81 (3):465–491. https://doi.org/10.23865/intpol.v81.5656.