Breitenbauch, Henrik Ø. 2017. «Det Store Nordiske Rum: Trump, Putin Og Geopolitikkens Uafvendelighed». Internasjonal Politikk 75 (1). https://doi.org/10.23865/ip.v75.692.