Restad, Hilde Eliassen. 2017. «Det Amerikanske Valget (eller: Er Enden nær?)». Internasjonal Politikk 75 (1). https://doi.org/10.23865/ip.v75.695.