Asmussen, Helene Lie. 2017. «Målfrid Braut-Hegghammer: Unclear Physics - Why Iraq and Libya Failed to Build Nuclear Weapons». Internasjonal Politikk 75 (1). https://doi.org/10.23865/ip.v75.884.