Haugevik, K. M. og Græger, N. (2018) «‘Norsk utenrikspolitikk begynner i Europa’: Arven etter Brende i europapolitikken», Internasjonal Politikk, 75(3/4), s. 220-229. doi: 10.23865/intpol.v75.1124.