Jensen, M. S. (2019) «Cyberresiliens, sektorprincip og ansvarsplacering – nordiske erfaringer», Internasjonal Politikk, 77(3), s. 266–277. doi: 10.23865/intpol.v77.1369.