Muller, L. P. (2019) «Inn i gråsonen: avskrekking som forsvar av cyberspace?», Internasjonal Politikk, 77(3), s. 288–295. doi: 10.23865/intpol.v77.1397.