Aukrust, K. (2018) «Macron-metoden», Internasjonal Politikk, 76(3), s. 269-278. doi: 10.23865/intpol.v76.1439.