Rottem, S. V., Soltvedt , I. F. . og Prip, C. (2020) «Arktisk råd i spennet mellom forskning, forvaltning og politikk», Internasjonal Politikk, 78(3), s. 284–310. doi: 10.23865/intpol.v78.1504.