Græger, N. (2019) «Iver B. Neumann, forsvarsdebatten og fagtradisjoner – kritiker, rabulist og nybrottsmann», Internasjonal Politikk, 77(2), s. 133-139. doi: 10.23865/intpol.v77.1608.