Knutsen, T. L. (2019) «Ivers oeuvre», Internasjonal Politikk, 77(2), s. 148-157. doi: 10.23865/intpol.v77.1615.