Neumann, I. B. (2019) «Svar», Internasjonal Politikk, 77(2), s. 167-171. doi: 10.23865/intpol.v77.1629.