Larsen, E. S. (2020) «Færøernes militærgeografiske betydning for USA og NATO», Internasjonal Politikk, 78(3), s. 233–256. doi: 10.23865/intpol.v78.1807.