Jørgensen, A.-K. og Østhagen, A. (2020) «Norges vern av suverene rettigheter rundt Svalbard: Russiske persepsjoner og reaksjoner», Internasjonal Politikk, 78(2), s. 167–192. doi: 10.23865/intpol.v78.1838.