Nielsson, E. T. og Hauksdottir, G. R. T. (2020) «Kina, investeringer og sikkerhetspolitikk: Politikk og perspektiver i Norden – Island: », Internasjonal Politikk, 78(1), s. 68–78. doi: 10.23865/intpol.v78.2075.