Østhagen, A. og Vigeland Rottem, S. (2020) «Stormaktspolitikk og økt spenning? Kunsten å skille mellom is og bart i Arktis», Internasjonal Politikk, 78(4), s. 466–477. doi: 10.23865/intpol.v78.2379.