Moe, A. og Jensen, Øystein (2020) «Svalbard og havområdene – nye utenrikspolitiske utfordringer for Norge?», Internasjonal Politikk, 78(4), s. 511-522. doi: 10.23865/intpol.v78.2388.