Moe, A. og Jensen, Ø. (2020) «Svalbard og havområdene – nye utenrikspolitiske utfordringer for Norge?», Internasjonal Politikk, 78(4), s. 511–522. doi: 10.23865/intpol.v78.2388.