2000N. 2. (1) «Volum 58», Internasjonal Politikk, 580. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/288 (åpnet: 4juni2020).