2000N. 3. (1) «Volum 58», Internasjonal Politikk, 580. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/292 (åpnet: 1juni2020).