2001N. 1. (1) «Volum 59», Internasjonal Politikk, 590. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/294 (åpnet: 22oktober2021).