2001, N. 2. (2016) «Volum 59», Internasjonal Politikk, 59. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/295 (åpnet: 27 januar 2023).