2001N. 3. (1) «Volum 59», Internasjonal Politikk, 590. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/296 (åpnet: 30mai2020).