2001, N. 3, (2016) «Volum 59», Internasjonal Politikk, 59. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/296 (åpnet: 25 september 2023).