2002N. 3. (1) «Volum 60», Internasjonal Politikk, 600. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/301 (åpnet: 1juni2020).