2003N. 2. (1) «Volum 61», Internasjonal Politikk, 610. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/303 (åpnet: 4juni2020).