Mouritzen, H. (2022) «Grænser for handlefrihed: Skandinaviske stater i asymmetrisk bilateralt diplomati», Internasjonal Politikk, 80(1), s. 6–27. doi: 10.23865/intpol.v80.3078.