2004N. 2. (1) «Volum 62», Internasjonal Politikk, 620. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/308 (åpnet: 1juni2020).