2004N. 3. (1) «Volum 62», Internasjonal Politikk, 620. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/309 (åpnet: 4juni2020).