Saxi, H. L. (2021) «Sikkerhetspolitikk, kultur eller økonomi? Konkurrerende forklaringer på omstillingen av Forsvaret etter den kalde krigen», Internasjonal Politikk, 79(2), s. 190–207. doi: 10.23865/intpol.v79.3102.