2007N. 1. (1) «Volum 65», Internasjonal Politikk, 650. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/322 (åpnet: 22oktober2021).