Hauge, S. T. (2022) «Track IV: Framtidens diplomati», Internasjonal Politikk, 80(1), s. 138–156. doi: 10.23865/intpol.v80.3223.