2007, N. 2, (2016) «Volum 65», Internasjonal Politikk, 65. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/323 (åpnet: 1 oktober 2023).