2008N. 1. (1) «Volum 66», Internasjonal Politikk, 660. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/327 (åpnet: 12august2020).