2001N. 4. (1) «Volum 59», Internasjonal Politikk, 590. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/334 (åpnet: 23januar2022).