2005N. 1. (1) «Volum 63», Internasjonal Politikk, 630. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/342 (åpnet: 16februar2020).