2004N. 1. (1) «Volum 62», Internasjonal Politikk, 620. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/343 (åpnet: 23januar2022).