Ekkeren Onsager, J. og Stuvøy, K. (2022) «Barentssamarbeidet og geopolitisk spenning: En analyse av norske erfaringer og legitimeringspraksiser», Internasjonal Politikk, 80(3), s. 350–374. doi: 10.23865/intpol.v80.3577.