Halvorsen, A. (2021) «Pandemirespons og global helse i norsk utenrikspolitikk – og i FNs sikkerhetsråd», Internasjonal Politikk, 79(4), s. 444–449. doi: 10.23865/intpol.v79.3643.