Røttingen, J.-A. og Onarheim, K. H. (2021) «Grensekryssende helsetrusler og FNs sikkerhetsråd», Internasjonal Politikk, 79(4), s. 450–460. doi: 10.23865/intpol.v79.3651.