Gulbrandsen, L. H. og Hermansen , E. . A. T. (2022) «Ever Closer Union? Norges tilknytning til EUs klimaregelverk», Internasjonal Politikk, 80(1), s. 170–183. doi: 10.23865/intpol.v80.3674.