Moe, E. (2022) «Kraftmangel i horisonten: Norsk klima-utenrikspolitikk fra konsensus til strid?», Internasjonal Politikk, 80(1), s. 197–209. doi: 10.23865/intpol.v80.3761.