Andersen, A. T. (2022) «I atomvåpnenes skygge: Amerikansk atomstrategi og Norge», Internasjonal Politikk, 80(3), s. 375–399. doi: 10.23865/intpol.v80.3794.